Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från Realismen

Visar bild: Mary Shelly

Laddnings tid: 2 mikrosekunder