Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Visar bild: Mary Shelly

Laddnings tid: 3 mikrosekunder