Romantiken
Realismen

Aleksander Pusjkin, författare från RomantikenMary Shelly, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Visar bild: Mary Shelly

Laddnings tid: 2 mikrosekunder