Romantiken
Realismen

Walt Whitman, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Visar bild: Erik Johan Stagnelius

Laddnings tid: 1 mikrosekunder