Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från RealismenVictor Hugo, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Visar bild: Erik Johan Stagnelius

Laddnings tid: 37 mikrosekunder