Romantiken
Realismen

Charles Dickens, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Visar bild: Erik Johan Stagnelius

Laddnings tid: 3 mikrosekunder