Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Visar bild: Emile Zola

Laddnings tid: 2 mikrosekunder