Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenEmile Zola, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Visar bild: Emile Zola

Laddnings tid: 2 mikrosekunder