Romantiken
Realismen

Aleksander Pusjkin, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Erik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Visar bild: Emile Zola

Laddnings tid: 2 mikrosekunder