Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Mary Shelly, författare från Romantiken

Visar bild: Emile Zola

Laddnings tid: 1 mikrosekunder