Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Visar bild: Emile Zola

Laddnings tid: 1 mikrosekunder