Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenEmile Zola, författare från RomantikenAleksander Pusjkin, författare från Romantiken

Visar bild: Aleksander Pusjkin

Laddnings tid: 3 mikrosekunder