Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Visar bild: Aleksander Pusjkin

Laddnings tid: 34 mikrosekunder