Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenCharles Dickens, författare från RealismenVictor Hugo, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från Realismen

Visar bild: Walt Whitman

Laddnings tid: 7 mikrosekunder