Romantiken
Realismen

Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenCharles Dickens, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Visar bild: Leo Tolstoj

Laddnings tid: 3 mikrosekunder