Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenWalt Whitman, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Visar bild: Leo Tolstoj

Laddnings tid: 1 mikrosekunder