Romantiken
Realismen

Mary Shelly, författare från RomantikenErik Johan Stagnelius, författare från romantikenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från Realismen

Visar bild: Charles Dickens

Laddnings tid: 1 mikrosekunder