Romantiken
Realismen

Victor Hugo, författare från RomantikenHarriet Beecher Stowe, författare från RealismenWalt Whitman, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Visar bild: Jonas Gardell

Laddnings tid: 1 mikrosekunder