Romantiken
Realismen

Leo Tolstoj, författare från RealismenCharles Dickens, författare från RealismenFjodor Dostojevskij, författare från RealismenHarriet Beecher Stowe, författare från Realismen

Visar bild: Jonas Gardell

Laddnings tid: 10 mikrosekunder