Romantiken
Realismen

Harriet Beecher Stowe, författare från RealismenMary Shelly, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenFjodor Dostojevskij, författare från Realismen

Visar bild:

Laddnings tid: 5 mikrosekunder