Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).Charles Dickens, författare från RealismenLeo Tolstoj, författare från RealismenErik Johan Stagnelius, författare från romantiken

Hem - Välkommen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder