Romantiken
Realismen

George Gordon, Lord Byron, författare från RomantikenCharles Dickens, författare från RealismenVictor Hugo, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).

Hem - Välkommen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 1 mikrosekunder