Romantiken
Realismen

Emile Zola, författare från RomantikenJonas Gardell, författare från nutiden (2008).Charles Dickens, författare från RealismenVictor Hugo, författare från Romantiken

Hem - Välkommen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 3 mikrosekunder