Romantiken
Realismen

Jonas Gardell, författare från nutiden (2008).Erik Johan Stagnelius, författare från romantikenEmile Zola, författare från RomantikenGeorge Gordon, Lord Byron, författare från Romantiken

Hem - Välkommen

Senast uppdaterad: 2009-05-26 12:50:52
Av: Jimmy Westerlund

Laddnings tid: 5 mikrosekunder